Kim jesteśmy i czym jest WCAG?

Współtworzymy firmę
RODUQ
Produkujemy strony internetowe, aplikacje i media.

Wdrażamy też zasady WACG. Jest to międzynarodowy zbiór standardów określających zasady dostosowania treści internetowych do poziomu czytelności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami i dolegliwościami zdrowotnymi. W Polsce wdrażany jest jako

USTAWa Z DNIA 4 KWIETNIA 2019 R.

O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJ MOBILNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH

o nas
SPORTSWEARFASTLANE
MIGHTYFURNITURES
GOLDENGOLDEN
na czym polega

międzynarodoweWCAG i Ustawa o dostępności cyfrowej

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych?

demo-attachment-224-Group-39
demo-attachment-222-Group-29
demo-attachment-141-Group-30

WCAG

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2sporządzone przez World Wide Web Consortium (W3C)

Dotyczy uczynienia bardziej dostępnym stron www, na świecie przez:

 • Kontrolę kolorów i kontrastów
 • Stosowanie nawigacji
 • Dostosowanie wizualne do wymogów osób ze szczególną dysfunkcją

Oraz uczynienie bardziej czytelnych kontentów:

 • Treści tekstowych
 • Grafik i zdjęć
 • Mediów zmiennych w czasie (dźwięk i video)

16.08.2020

standardy zaktualizowano

demo-attachment-141-Group-30

Ustawa

z dnia 4 kwietnia 2019 r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnychpodmiotów publicznych

Dotyczy certyfikowania dostępności stron www, w Polsce przez:

 • Deklarację dostępności
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Uprzednie stosowanie zasad WCAG

Autoryzuje prawność i wyznacza podmioty nadrzędne z tym związane:

 • Państwowy Instytut Badawczy
 • Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
 • Minister właściwy do spraw informatyzacji

4.04.2019

ustawę wprowadzono