Podkład WCAG

Podstawy WCAG

Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG) to zbiór zaleceń dotyczących udostępniania witryn internetowych i aplikacji osobom niepełnosprawnym. Ten artykuł wyjaśnia przepisy WCAG i jak z nich korzystać.

Historia

WCAG jest uznanym na całym świecie standardem dostępności sieci od ponad 20 lat. WCAG 1.0 zostało opublikowane przez W3C w 1999 r., WCAG 2.0 w 2008 r., A WCAG 2.1 w 2018 r. W3C pracuje teraz nad WCAG 2.2 i spodziewa się opublikować go w ciągu ostatnich 3 miesięcy 2020 r.

Grupa robocza ds. Wytycznych dotyczących dostępności (AG WG) jest odpowiedzialna za tworzenie WCAG w W3C. Członkowie AG WG obejmują duże firmy technologiczne, takie jak Adobe i Google, firmy związane z ułatwieniami dostępu, takie jak TetraLogical, oraz wiele osób, które reprezentują inne organizacje zainteresowane dostępnością. AG WG konsultuje się również szeroko ze społecznością internetową, aby upewnić się, że każda wersja WCAG otrzymuje informacje zwrotne od jak największej liczby osób, które będą z nich korzystać.

Zasady

Struktura WCAG zmieniła się między WCAG 1.0 a WCAG 2.0. Od tego czasu w WCAG obowiązują 4 zasady, które mają pomóc Ci przemyśleć sposoby wykorzystania treści internetowych:

DOSTRZEGALNY


Informacje i komponenty interfejsu użytkownika muszą być prezentowalne dla użytkowników w sposób, jaki mogą oni postrzegać.


Ludzie będą postrzegać treść lub staną się jej świadomi na różne sposoby. Na przykład osoba widząca będzie widzieć treść, osoba niewidoma może słuchać jej jako mowy syntetycznej, a osoba głuchoniewidoma poczuje ją opuszkami palców jak elektroniczny brajl.

WYKONALNY


Komponenty interfejsu użytkownika i nawigacja muszą być sprawne.


Ludzie będą obsługiwać lub wykorzystywać treści na różne sposoby. Na przykład osoba niepełnosprawna fizycznie, która oznacza, że ​​nie może używać myszy, może korzystać z klawiatury lub rozpoznawania głosu zamiast myszy lub gładzika.

ZROZUMIALE


Informacje i obsługa interfejsu użytkownika muszą być zrozumiałe.


Ludzie inaczej rozumieją treść. Na przykład ktoś, kto ma trudności z czytaniem, może chcieć, aby akronimy były napisane w całości, ktoś niewidomy będzie chciał, aby jego czytnik ekranu mówił w obcym języku z odpowiednim akcentem, a ktoś, kto ma trudności w uczeniu się, będzie wolał, aby wszystko działało konsekwentnie wszędzie znajdują je.

KRZEPKI


Treść musi być wystarczająco solidna, aby mogła zostać zinterpretowana przez różnorodne programy użytkownika, w tym technologie wspomagające.


Ludzie używają różnych urządzeń i przeglądarek do uzyskiwania dostępu do sieci, wielu z nich korzysta również z technologii pomocniczych, a zawartość sieci musi na nich wszystkich działać niezawodnie. Na przykład osoba niedowidząca może korzystać z Safari na urządzeniu iOS z włączonym zoomem, osoba niewidoma może używać przeglądarki Firefox w systemie Windows 10 z czytnikiem ekranu NVDA lub osoba, która nie może używać myszy lub klawiatury, może używać przeglądarki Internet Explorer na Windows 7 z oprogramowaniem do rozpoznawania głosu Dragon.

Wytyczne

Istnieje 12 wytycznych, które wspierają 4 zasady zawarte w WCAG 2.1. Każda wytyczna jest podzielona na indywidualne wymagania zwane w skrócie Kryteriami sukcesu lub SC.

WYTYCZNA 1.1 ALTERNATYWY TEKSTOWE


Zapewnij alternatywy tekstowe dla dowolnej treści nietekstowej, aby można ją było zmienić w inne formy potrzebne ludziom, takie jak duży druk, alfabet Braille’a, mowa, symbole lub prostszy język.


Nie każdy może zobaczyć zawartość graficzną, ale tekst może być odczytany przez osoby, które nie widzą obrazów, i można go dostosować, aby ludzie mogli czytać go na różne sposoby. Na przykład opis tekstowy obrazu można przekształcić w mowę syntetyczną lub elektroniczny brajl za pomocą czytnika ekranu.

Istnieje jeden SC w Guideline 1.1 Text Alternatives:

WYTYCZNE 1.2 MEDIA OPARTE NA CZASIE


Zapewnij alternatywy dla mediów opartych na czasie.


Nie każdy jest w stanie zobaczyć lub usłyszeć media oparte na czasie, zwane inaczej multimediami, więc potrzebne są alternatywy. Alternatywy tekstowe w postaci transkrypcji lub zsynchronizowanych w czasie rzeczywistym napisów umożliwią osobom niesłyszącym lub niedosłyszącym korzystanie z treści dźwiękowych, a tekst stanowi również podstawę skryptowego opisu dźwiękowego, który opisuje treści wideo osobom, które ich nie widzą.

Poniżej znajduje się 9 SC Guideline 1.2 Time-based Media:

WYTYCZNE 1.3 DOSTOSOWALNE


Twórz treści, które można prezentować na różne sposoby (na przykład prostszy układ) bez utraty informacji lub struktury.


Ludzie dostosują sposób prezentacji treści do swoich potrzeb lub preferencji. Na przykład osoba niedowidząca może zdecydować się na użycie własnego arkusza stylów, ponieważ preferuje określoną czcionkę, osoba niepełnosprawna fizycznie może potrzebować treści, aby zawsze była w orientacji pionowej, ponieważ jej tablet jest przymocowany do wózka inwalidzkiego w tej pozycji lub osoba z upośledzeniem poznawczym może używać wtyczki do przeglądarki, która pomaga jej zidentyfikować przeznaczenie pól formularza, które wymagają podania danych osobowych.

Poniżej znajduje się 6 SC Guideline 1.3 Adaptable:

WYTYCZNA 1.4 WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ


Ułatw użytkownikom oglądanie i słyszenie treści, w tym oddzielanie pierwszego planu od tła.


Pewne rzeczy mogą utrudniać ludziom zobaczenie lub usłyszenie treści. Na przykład, jeśli kolor tekstu nie jest wyraźnie widoczny na tle, osobom niedowidzącym trudniej będzie go zrozumieć, jeśli wideo jest odtwarzane automatycznie, może być tak głośne, że osoba niewidoma nie słyszy, jaki jest jej czytnik ekranu mówienie lub osoba z upośledzeniem poznawczym może uznać to za tak rozpraszające, że w ogóle nie może korzystać z tej strony.

Poniżej znajduje się 13 SC Guideline 1.4 Distinguishable:

WYTYCZNE 2.1 DOSTĘPNA KLAWIATURA


Udostępnij wszystkie funkcje z klawiatury.


Nie każdy używa myszy lub gładzika i dostępne są różne alternatywy. Wiele osób niepełnosprawnych fizycznie będzie korzystało z klawiatury, ale niektóre będą używać oprogramowania do rozpoznawania głosu, które jest również zależne od zawartości dostępnej z klawiatury. Osoby korzystające z innych technologii pomocniczych, takich jak czytniki ekranu lub powiększanie ekranu, często również używają klawiatury.

Poniżej znajdują się 4 SC Guideline 2.1 Keyboard Accessible:

WYTYCZNA 2.2 WYSTARCZAJĄCY CZAS


Zapewnij użytkownikom wystarczająco dużo czasu na czytanie i używanie treści.


Nie każdy jest w stanie wykonać zadanie w krótkim czasie. Na przykład osoba, która ma trudności z czytaniem, może potrzebować więcej czasu na przeczytanie instrukcji, osoba niepełnosprawna fizycznie może potrzebować więcej czasu na przejrzenie treści, a agresywne limity czasowe mogą sprawić, że osoba z zaburzeniem lękowym będzie pod tak dużą presją, że nie będzie w stanie jej ukończyć. zadanie.

Poniżej znajduje się 6 SC Guideline 2.2 Enough Time:

WYTYCZNE 2.3 NAPADY I REAKCJE FIZYCZNE


Nie projektuj treści w sposób, o którym wiadomo, że powoduje drgawki lub reakcje fizyczne.


Napady są często poważne, a czasami zagrażają życiu, dlatego ważne jest, aby treść ich nie powodowała. Na przykład napad może zostać wywołany u osoby z padaczką światłoczułą, jeśli treść miga więcej niż 3 razy na sekundę. Inne reakcje fizyczne, takie jak zawroty głowy i nudności, mogą być wywoływane przez ruchome lub animowane treści, szczególnie jeśli wykorzystują efekt paralaksy.

Poniżej znajdują się 3 SC Guideline 2.3 Seizures and Physical Reactions:

WYTYCZNE 2.4 NAWIGACJA


Zapewnij sposoby, aby pomóc użytkownikom w nawigacji, znajdowaniu treści i określaniu, gdzie się znajdują.


Użytkownicy mogą mieć trudności z poruszaniem się po treściach internetowych lub upewnieniem się, gdzie się znajdują. Na przykład osoba z upośledzeniem poznawczym, która wpływa na pamięć, może użyć tytułu strony, aby przypomnieć sobie, gdzie się znajduje, widzący użytkownik klawiatury będzie polegał na widocznym wskaźniku, który powie im, gdzie aktualnie skupiona jest klawiatura, a użytkownik czytnika ekranu znajdzie linki są łatwiejsze w użyciu, jeśli tekst łącza jasno określa, dokąd prowadzi.

Poniżej znajduje się 10 SC Guideline 2.4 Navigable:

WYTYCZNE 2.5 TRYB WPROWADZANIA


Ułatw użytkownikom obsługę funkcji za pomocą różnych danych wejściowych poza klawiaturą.


Oprócz klawiatury ludzie będą używać urządzeń z ekranem dotykowym i rozpoznawania głosu jako alternatywy dla myszy lub gładzika. Na przykład upewnienie się, że linki i przyciski mają widoczne etykiety, ułatwi użytkownikom rozpoznawania głosu dokładniejsze kierowanie ich do nich, a brak wyzwalania działań w momencie, gdy ktoś kładzie palec na ekranie dotykowym, zapobiegnie niezamierzonemu wykonywaniu czynności przez osoby z problemami ze zręcznością i oferowanie alternatywnych sposobów wykonywanie zadań wymagających gestów wielodotykowych jest pomocne dla każdego, kto nie może używać własnych palców.

Poniżej znajduje się 6 SC Guideline 2.5 Input Modalities:

WYTYCZNE 3.1 CZYTELNE


Spraw, aby treść była czytelna i zrozumiała.


Nie każdy uważa tekst za łatwy do odczytania i zrozumienia. Na przykład dla kogoś, kto ma trudności z czytaniem, pomocne może być wyjaśnienie znaczenia niezwykłych słów lub osoba z trudnościami w uczeniu się uzna proste treści za łatwiejsze do zrozumienia.

Poniżej znajduje się 6 SC Guideline 3.1 Readable:

WYTYCZNA 3.2 PRZEWIDYWALNA


Spraw, by strony internetowe pojawiały się i działały w przewidywalny sposób.


Większość ludzi uważa, że treści są łatwiejsze w użyciu, gdy wyglądają znajomo i zachowują się konsekwentnie. Na przykład umieszczenie elementów takich jak logo i nawigacja w tym samym miejscu na każdej stronie pomaga użytkownikom z powiększeniem ekranu zorientować się, a używanie tych samych etykiet dla łączy i przycisków, które robią to samo, pomaga osobom z upośledzeniem poznawczym prawidłowo je zidentyfikować.

Poniżej znajduje się 5 SC Guideline 3.2 Predictable:

WYTYCZNE 3.3 WSPOMAGANIE WEJŚCIA


Pomóż użytkownikom unikać błędów i poprawiać je.


Nikt nie chce popełniać błędów, ale unikanie błędów lub poprawianie ich, jeśli się pojawią, może być trudne dla niektórych osób. Na przykład umożliwienie ludziom przejrzenia ich odpowiedzi przed przesłaniem formularza dotyczącego umowy finansowej lub prawnej pomaga osobom niepełnosprawnym unikać wysyłania niewłaściwych informacji, a prezentowanie komunikatów o błędach w postaci tekstu oznacza, że osoby, które nie widzą ostrzegawczych kolorów lub symboli, znają są błędy.

Poniżej znajduje się 6 SC Guideline 3.3.3 Input Assistance:

WYTYCZNE 4.1 ZGODNOŚĆ


Maksymalizuj zgodność z obecnymi i przyszłymi agentami użytkownika, w tym technologiami wspomagającymi.


Pisanie kodu w sposób obsługujący szereg różnych urządzeń i technologii sprawia, że zawartość jest bardziej niezawodna. Na przykład pisanie kodu HTML, który pozwala uniknąć błędów, o których wiadomo, że powodują problemy w przypadku technologii wspomagających, takich jak czytniki ekranu i oprogramowanie do rozpoznawania głosu, oraz upewnienie się, że niestandardowe komponenty i powiadomienia są tworzone w sposób obejmujący wszystkie informacje o ułatwieniach dostępu potrzebne osobom korzystającym z technologii wspomagających.

Poniżej znajdują się 3 SC Guideline 4.1 Compatible:

Zgodność

Każdemu WCAG SC przypisany jest poziom zgodności: Poziom A, Poziom AA lub Poziom AAA. W WCAG 2.1 są:

  • 30 Level A SC
  • 20 Level AA SC
  • 28 Level AAA SC

Poziom A to najbardziej podstawowy poziom dostępności. Kiedy strona internetowa spełnia wszystkie SC na poziomie A, ma solidne podstawy dostępności, ale nadal będzie stanowić przeszkody na drodze wielu osób niepełnosprawnych.

Poziom AA można osiągnąć dopiero po osiągnięciu poziomu A. Jest to poziom dostępności, o którym mowa w wielu przepisach i zasadach na całym świecie. Kiedy strona internetowa spełnia wszystkie poziomy A i AA SC, będzie dostępna dla osób z wieloma różnymi niepełnosprawnościami.

Poziom AAA to najwyższy poziom i podobnie jak poziom AA opiera się on na poziomach wcześniejszych. Poziom AAA SC powinien być spełniony wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ale nie oczekuje się, że cała witryna będzie spełniała poziom AAA, ponieważ SC mają zastosowanie tylko w niektórych okolicznościach. WCAG zawiera następującą notatkę:

Nie zaleca się, aby zgodność na poziomie AAA była ogólną zasadą dla całych witryn, ponieważ nie jest możliwe spełnienie wszystkich kryteriów sukcesu na poziomie AAA dla niektórych treści.

Warto zauważyć, że nie wszystkie SC są stosowane przez cały czas, bez względu na przypisany poziom. Na przykład, jeśli strona internetowa nie zawiera treści multimedialnych, wówczas nie będą miały zastosowania żadne KS zgodnie z wytyczną 1.2 Media oparte na czasie.

Zasady, wytyczne i SC w WCAG są istotne dla każdej części strony internetowej lub produktu stworzonego przy użyciu technologii internetowych. Obejmuje to projekt, kod, zawartość i funkcjonalność, a to oznacza, że każdy członek zespołu produkcyjnego powinien oczywiście znać WCAG.

Comments are closed.